2009, മാർച്ച് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

വിദ്യാലയമോ അതോ ..........???!!!

"മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം", ഈ വാചകം നമ്മുടെ ആര്‍ഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്‌ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മാതാവിനെ മാനഭങ്ങപെടുതുന്ന പുത്രന്മാരും (നവ ഈടിപ്പുസുകള്‍) സ്വന്തം മകളെ കാമശമനതിനുപയോങിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരും നാലക്ഷരം പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യാപികമാരെ കാമിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളും(അധ്യപകന്മാരെ കാമിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്തിനികളും ഉണ്ടോ എന്നറിവില്ല!) വ്യാപകമാകുന്നു. ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മള്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത്. മംഗളം ഗ്രൂപ്പിലെ കന്യക എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തില്‍ വന്ന ഒരു ലേഖനം ഇവിടേ കൊടുക്കുന്നു.
തീര്ച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉള്ള മാതാ പിതാക്കള്‍!
http://mangalam.കോം സൈറ്റില്‍ പോയി താഴെയുള്ള കന്യകവാരികയുടെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്കുക. എന്നിട്ട് താഴെ അദര്‍ ഹെഡ് ലിനെസ് വിഭാഗത്തില്‍ "ഞെട്ടരുത് ഇതു സത്യമാണ്" ലിന്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1 അഭിപ്രായം: