2009, ഏപ്രിൽ 1, ബുധനാഴ്‌ച

ഹാപ്പി ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍!

പ്രിയ ബ്ലോഗന്മാരെ ബ്ലോഗികളെ ബ്ലോഗുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ചാരികളെ. എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ "ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ ആശംസകള്‍". മണ്ടന്മാരായവര്‍ക്കും മണ്ടന്മാര്‍ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും മണ്ടന്മാര്‍ ആകാനിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍

ശെടാ! മറന്നു. നേരം വെളുത്തു ഇത്രയും ആയപ്പോഴാ ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ ആശംസിക്കുന്നത്?
സോറി, ഞമ്മള് ലേശം വൈകി! (സഹമുറിയനായ ഒരു വടകരക്കാരന്റെ കാക്കയുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ്)

1 അഭിപ്രായം: