2010, സെപ്റ്റംബർ 1, ബുധനാഴ്‌ച

വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിലെ ഉറക്കം


വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ചര്‍ച്ചക്കിടയില്‍ പ്രണാബ് മന്ത്രി മറുപടി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ബഹുമാന്യ അംഗം അരികത്തിരുന്നു ഉറങ്ങുന്ന രംഗം. ഇവര്‍ക്കാണ്‌ ഈയിടെ ശമ്പളം 300 ഇരട്ടി (അതോ അഞ്ഞൂറോ?) കൂട്ടി നല്കിയത്.