2009, ഡിസംബർ 31, വ്യാഴാഴ്‌ച

!!!പുതുവല്‍സരാശംസകള്‍!!!

!!!പുതുവല്‍സരാശംസകള്‍!!!

കൊണ്ടും, കൊടുത്തും, അന്വേഷിച്ചും അറിഞ്ഞും, കണ്ടെത്തിയും, ചതിച്ചുവീഴ്ത്തിയും, വെട്ടിപ്പിടിച്ചും, സ്നേഹിച്ചും, കീഴടക്കിയും, സന്തോഷിച്ചും, സങ്കടപ്പെട്ടും തമ്മില്‍ തല്ലിയും ... അങ്ങിനെയങ്ങിനെ 2009 ഇവിടെ വിടപറയുന്നു. ഇനി 2010 ന്റെ നാളുകള്‍...എല്ലാവര്‍ക്കും പുതുവല്‍സരാശംസകള്‍ നേരുന്നു.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: