2009, ഡിസംബർ 12, ശനിയാഴ്‌ച

ചാനലുകളേ സ്തുതി!

വീണ്ടും നമ്മുടെ മാധ്യമ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആഘോഷിക്കുവാന്‍ ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, തല്ക്കാലം ഓം പ്രകാശും പി. രാജേഷും കാരി-കൂരികളുമെല്ലാം ജയിലില്‍ കിടന്ന് ബിരിയാണി തിന്നട്ടെ, അവര്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴി ഏമാന്മാര്‍ തന്നെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കേള്‍വി. കോട്ടൂരിയ അച്ചന്മാരെയും കന്യാചര്‍മ്മം വച്ചുപിടിപ്പിച്ച സിസ്റ്റെറെയും എല്ലാം തല്ക്കാലം നമുക്ക് മറക്കാം.

ഇനി ആടാം പാടാം തടിയന്റവിട നസീറിന്‍ വീര കഥകള്, അതു കഴിഞ്ഞു വെരൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ നമുക്ക് ഇതില്‍ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കളിക്കാം. ശ്രീകാന്ത് പുരോഹിതിനെയുമ്, തീവ്രവാദി സന്യാസിനിയെയും അവരുടെ പുണ്യാശ്രമത്തെയും തല്ക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാം.ഇടക്ക് ശ്രീശാന്തിന്റെ പന്നിപ്പനിയെയും അവന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാര്ത്ഥനയും മേമ്പൊടിക്ക് ചേര്ക്കാം.

ചാനലുകളേ സ്തുതി!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: