2010, നവംബർ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ മതിയോ?!

നമ്മുടെ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില നേതാക്കന്മാരും മറ്റും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ "ഞാന്‍ ചോദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്" "ഞാന്‍ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്" എന്നെല്ലാം വച്ചു കാച്ചുന്നത് കാണാം.  യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇങ്ങിനെ "ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനു" പകരം പറയുകുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടെ???!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ