2010, ഒക്‌ടോബർ 6, ബുധനാഴ്‌ച

ഫോട്ടങ്ങള്‍

മഴയത്തെ ഒരു ചിത്രം. എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ഇങ്ങിനെയായിപ്പോയി.

വണ്ട് ആ പൂവിനുള്ളില്‍ കയറുന്നതും നോക്കി കുറെ കാത്തിരുന്നു.  പിന്നെ ക്ഷമകെട്ട് ഒറ്റ ക്ലിക്ക്! അതാണ്‌ ഇത്.


കാലത്തിന്റെ തഴുകലേറ്റ്...

ഒഴുക്കും കുഞ്ഞോളവും

ഒരു തല്ലിപ്പൊളി കാമറയിലൂടെ ഞാന്‍ കണ്ടവയാണ്‌ മുകളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ